165 - Høybulie

808 moh.

2 100 000,–

Gnr/Bnr 32/459
Mønehøyde i snitt 5 m
Total BYA 169 kvm
Samlet areal bygg BYA 174 kvm
Parkering BYA 36 kvm