167 - Høybulie

167 - Høybulie

1 950 000,–

Gnr/Bnr 32/461
Mønehøyde i snitt 5,75 m
Avstand til skiløype 40 m
Total BYA 210 kvm
Største bygg maks BYA 174 kvm
Parkering BYA 34 kvm