167 - Høybulie

807 moh.

1 950 000,–

Gnr/Bnr 32/461
Mønehøyde i snitt 5,75 m
Total BYA 210 kvm
Samlet areal bygg BYA 174 kvm
Parkering BYA 36 kvm