Bilde kommer

170 - Høybulie

807 moh. Tomten er reservert.

Gnr/Bnr 32/472
Mønehøyde i snitt 5,5 m
Total BYA 210 kvm
Samlet areal bygg BYA 174 kvm
Parkering BYA 36 kvm