21 - Høybulie

798 moh.

1 700 000,–

Gnr/Bnr 32/440
Mønehøyde i snitt 6 m
Total BYA 210 kvm
Samlet areal bygg BYA 174 kvm
Parkering BYA 36 kvm